Vårt mål
Vårt mål i folkdanslaget är att levandegöra svensk tradition inom dans, musik och hantverk. Vi vill skapa intresse för och bevara kunskapen om svensk kultur genom att både tillämpa och studera den.

Vi tränar och slöjdar
Vi dansar på måndagar  kl 19:00-21:30
i Lilla salen på Kvarnkullen, Kvarngatan 8 Kungälv.
Pga corona har vi andra aktiviteter tills vidare.  Se kalender

Slöjd varannan torsdag 18:00-21:00 (jämn vecka) på Helgonagatan 48 Kungälv. 

Vårt härliga spelgäng EMG
 

Folkdanslaget Kongahälla
 Dans för nöje och kultur i Kungälv