Vårt mål.........
Vårt mål i folkdanslaget är att levandegöra svensk tradition inom dans, musik och hantverk. Vi vill skapa intresse för och bevara kunskapen om svensk kultur genom att både tillämpa och studera den.

Vi tränar och slöjdar .........
Vi dansar på måndagar  kl 19:00-21:30
i Lilla salen på Kvarnkullen, Kvarngatan 8 Kungälv men pga corona har vi andra måndags aktiviteter tills vidare. Se kalender

Slöjd varannan torsdag 18:00-21:00 (jämn vecka) på Helgonagatan 48 Kungälv.


OBS!

Med anledning av rekommendationerna från Riks och de ytterligare rekommenderar om begränsningar som Folkhälsomyndigheten lämnats så har vi tagit beslutet att inte riskera att utsätta medlemmar i riskgrupper för smitta. 


 

Folkdanslaget Kongahälla
 Dans för nöje och kultur i Kungälv